Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: