Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: