Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: