Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: