Verejná vysoká škola

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: