Verejný ochranca práv

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: