Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: