Vojenský historický ústav

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: