Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: