Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: