Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: