Vyšší územný celok

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: