Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: