Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: