Záchranná služba Košice

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: