Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: