Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra

Pre daný subjekt momentálne nie sú v databáze predpisy s relevantnými reguláciami.