Záujmová organizácia družstiev

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: