Záujmové združenie právnických osôb

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: