Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: