Základné informácie o regulácii

Regulácia
Čestné vyhlásenie osoby podľa § 13, ods. 2, písm. e) tohto zákona
Citácia
Prílohou k vyhláseniu podľa odseku 1 je čestné vyhlásenie osoby podľa odseku 2 písm. e), že spolupracuje pri prijatí dobrovoľného opatrenia alebo pri plnení dobrovoľného opatrenia, ak dochádza k spolupráci podľa odseku 2 písm. e).
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 4
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Záujmové združenie právnických osôb ktorého členom je dohliadaná osoba
Tvorca kódexu správania
Spotrebiteľské združenie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74325b7d0f3400d3e7379b