Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôvody zamietnutia žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 3 tohto zákona
Citácia
Ak spotrebiteľské združenie nespĺňa podmienky podľa odseku 3, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 29, odsek 7
Predmet regulácie Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Súvisiace subjekty Spotrebiteľské združenie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c9334d3035fd8d94ce9b