Základné informácie o regulácii

Regulácia
Druhy sankčných opatrení za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa orgán dohľadu uloží dohliadanej osobe
a) pokutu,
b) zákaz predaja produktov alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom,
c) povinnosť odstrániť obsah alebo zmeniť obsah uverejnený na online rozhraní,
d) povinnosť zabezpečiť vymazanie domény,
e) inú sankciu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 20, odsek 1
Predmet regulácie Sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 20, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c1304d3035b06e94ce72