Základné informácie o regulácii

Regulácia
Jednotný úrad pre spoluprácu
Citácia
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) plní pri cezhraničnej spolupráci podľa osobitného predpisu (ďalej len „cezhraničná spolupráca“) úlohy jednotného úradu pre spoluprácu a zabezpečuje výmenu informácií podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 28, odsek 1
Predmet regulácie Jednotný úrad pre spoluprácu a príslušné orgány (Paragraf 28, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c6454d303572c594ce8e