Základné informácie o regulácii

Regulácia
Kontrolný nákup produktov a elektronického obsahu
Citácia
Orgán dohľadu je pri výkone dohľadu oprávnený vykonávať kontrolné nákupy produktov a elektronického obsahu, a to i nepriamo a pod utajenou totožnosťou.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 8, odsek 1
Predmet regulácie Kontrolný nákup (Paragraf 8, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7428ad7d0f34207ce73774