Základné informácie o regulácii

Regulácia
Lehota na oznámenie výsledku posúdenia v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona
Citácia
Ak orgán dohľadu vyhodnotí, že dobrovoľné opatrenie spĺňa požiadavky podľa odseku 5, oznámi výsledok vyhodnotenia dohliadanej osobe najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia vyhlásenia podľa odseku 1 alebo odseku 6.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 7
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7432bf7d0f34d3b6e7379e