Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie vzťahujúce sa na rozhodovanie o súkromnoprávnych nárokoch medzi dohliadanou osobou a spotrebiteľom
Citácia
Predmetom dohľadu nad dohliadanou osobou nie je rozhodovanie sporu z právneho vzťahu medzi dohliadanou osobou a spotrebiteľom.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 3, odsek 6
Predmet regulácie Výkon dohľadu (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Spotrebiteľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7422a258cfd0475544c99d