Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ochrana práv a oprávnených záujmov dohliadanej osoby a spotrebiteľa
Citácia
Orgán dohľadu dbá pri výkone dohľadu na práva a oprávnené záujmy dohliadanej osoby a spotrebiteľa.
Legislatívna lokalizácia Článok I., Paragraf 3, Odsek 5
Predmet regulácie Výkon dohľadu (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Spotrebiteľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74227558cfd0e79544c99c