Základné informácie o regulácii

Regulácia
Opakované uloženie poriadkovej pokuty
Citácia
Orgán dohľadu môže poriadkovú pokutu uložiť aj opakovane.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 30, odsek 4
Predmet regulácie Poriadková pokuta (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74de85e9daeab4d72659b3