Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oprava nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií uvedených vo vonkajšej výstrahe
Citácia
Ministerstvo hospodárstva je oprávnené vyzvať spotrebiteľské združenie zapísané do zoznamu na uskutočnenie nápravy nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií uvedených vo vonkajšej výstrahe v lehote určenej ministerstvom hospodárstva.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 29, odsek 12
Predmet regulácie Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Nepriama povinnoť Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c9fa4d30354f6c94cea0