Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznámenie o odložení veci po začatí výkonu dohľadu voči dohliadanej osobe
Citácia
Ak k odloženiu veci dôjde po oznámení začatia výkonu dohľadu dohliadanej osobe, odloženie veci sa bezodkladne oznámi dohliadanej osobe.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 14, odsek 3
Predmet regulácie Odloženie veci (Paragraf 14, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7439be346eebf15c4b9015