Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznámenie o vykonaní kontrolného nákupu a súvisiaca lehota
Citácia
Orgán dohľadu oznámi dohliadanej osobe vykonanie kontrolného nákupu bezodkladne po splnení účelu kontrolného nákupu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 8, odsek 3
Predmet regulácie Kontrolný nákup (Paragraf 8, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7428f57d0f345c5fe73776