Základné informácie o regulácii

Regulácia
Paralelné ukladanie opatrení podľa § 11, ods. 2, písm. c) spolu s iným opatrením o blokovaní podľa § 11, ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona
Citácia
Orgán dohľadu môže opatrenie o blokovaní podľa odseku 2 písm. c) uložiť aj spolu s opatrením o blokovaní podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b).
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 11, odsek 3
Predmet regulácie Predbežné opatrenie o blokovaní (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742d897d0f343adae7378c