Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podanie žiadosti o výkon blokovania podľa osobitného predpisu
Citácia
Ak dohliadaná osoba dobrovoľne nesplní povinnosť uloženú v opatrení o blokovaní v lehote podľa odseku 4 písm. e), môže orgán dohľadu podať žiadosť o výkon blokovania podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 11, odsek 8
Predmet regulácie Predbežné opatrenie o blokovaní (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742e587d0f34cbdfe73791