Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pokuty podľa § 31, ods. 1 tohto zákona a príjem do štátneho rozpočtu
Citácia
Pokuty podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 31, odsek 10
Predmet regulácie Iné správne delikty a ukladanie pokút (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74e0dae9daea9c532659c1