Základné informácie o regulácii

Regulácia
Poriadkové pokuty a príjem do štátneho rozpočtu
Citácia
Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 30, odsek 7
Predmet regulácie Poriadková pokuta (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74deeae9daea2a8e2659b6