Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť ďalších oprávnení orgánu dohľadu týkajúcich sa výkonu dohľadu
Citácia
Týmto zákonom nie sú dotknuté ďalšie oprávnenia orgánu dohľadu pri výkone dohľadu podľa osobitných predpisov.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 1, odsek 3
Predmet regulácie Predmet úpravy (Paragraf 1, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74207d58cfd07e6444c995