Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s dobrovoľným opatrením
Citácia
Na dobrovoľné opatrenie sa vzťahuje § 9 až 12, § 24 až 25a a § 27 správneho poriadku.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 13, odsek 14
Predmet regulácie Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74360c7d0f345cd0e737a5