Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti s predbežným opatrením
Citácia
Na predbežné opatrenie sa vzťahuje správny poriadok okrem § 5 až 8, § 16 až 24, § 28 až 30, § 41 až 51 a § 53 až 68 správneho poriadku.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 10, odsek 10
Predmet regulácie Predbežné opatrenie (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742c3a7d0f3422a4e73788