Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku vo vzťahu k opatreniu o blokovaní
Citácia
Na opatrenie o blokovaní sa vzťahuje správny poriadok okrem § 5 až 8, § 16 až 24, § 28 až 30, § 41 až 51, § 53 až 68 a § 71 až 80 správneho poriadku.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 11, odsek 12
Predmet regulácie Predbežné opatrenie o blokovaní (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742ef37d0f34581fe73795