Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť orgánu dohľadu znášať náklady spojené s dodaním a vrátením predmetu kontrolného nákupu
Citácia
Náklady spojené s dodaním a vrátením predmetu kontrolného nákupu znáša orgán dohľadu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 8, odsek 5
Predmet regulácie Kontrolný nákup (Paragraf 8, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74293c7d0f3427c5e73778