Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predbežná otázka
Citácia
Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu posudzovať ako predbežnú otázku nekalú obchodnú praktiku a neprijateľnú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 12
Predmet regulácie Predbežná otázka (Paragraf 12, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742fc17d0f346633e73796