Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predvedenie fyzickej osoby
Citácia
Orgán dohľadu môže o predvedenie fyzickej osoby podľa odseku 2 požiadať príslušný orgán.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 5, odsek 4
Predmet regulácie Účasť fyzickej osoby pri úkone dohľadu (Paragraf 5, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Policajný zbor
Fyzická osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7424c558cfd09a5244c9aa