Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predvedenie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu
Citácia
Predvolaná fyzická osoba, ktorá sa bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov na opätovné predvolanie nedostaví na orgán dohľadu a ktorej osobná účasť je pre výkon dohľadu nevyhnutná, môže byť predvedená.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 5, odsek 3
Predmet regulácie Účasť fyzickej osoby pri úkone dohľadu (Paragraf 5, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Predvolaná fyzická osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74248c58cfd099b644c9a9