Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozhodnutie o odložení veci
Citácia
O odložení veci sa rozhodnutie nevydáva; odloženie veci sa vyznačí v spise.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 14, odsek 2
Predmet regulácie Odloženie veci (Paragraf 14, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d743995346eebd15f4b9014