Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spolupráca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a orgánov dohľadu
Citácia
Ministerstvo hospodárstva a orgány dohľadu spolupracujú pri plnení úloh podľa odsekov 1 a 2.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 28, odsek 4
Predmet regulácie Jednotný úrad pre spoluprácu a príslušné orgány (Paragraf 28, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c6b94d3035c83694ce91