Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spôsob zverejňovania opatrenia o blokovaní v prípade, kedy dohliadanú osobu nie je možné identifikovať
Citácia
Ak dohliadaná osoba, ktorá prevádzkuje online rozhranie podľa odseku 4 písm. c) alebo v mene ktorej sa toto online rozhranie prevádzkuje, nie je možné zistiť, zverejní orgán dohľadu opatrenie o blokovaní na svojom webovom sídle počas piatich dní; posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia opatrenia o blokovaní.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 11, odsek 5
Predmet regulácie Predbežné opatrenie o blokovaní (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742dda7d0f34cbfae7378e