Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spôsoby začatia výkonu dohľadu orgánom dohľadu
Citácia
Orgán dohľadu môže začať dohľad z vlastnej iniciatívy alebo podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 3, odsek 1
Predmet regulácie Výkon dohľadu (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d7421f258cfd0048c44c998