Základné informácie o regulácii

Regulácia
Subjekty oprávnené zasielať vonkajšie výstrahy pri podozrení z porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa
Citácia
Oprávnenie zasielať vonkajšie výstrahy pri podozrení z porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa má
a) ministerstvo hospodárstva,
b) spotrebiteľské združenie zapísané v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy (ďalej len „zoznam“), ktorý vedie ministerstvo hospodárstva.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 29, odsek 1
Predmet regulácie Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d74c83b4d3035b2a894ce95