Základné informácie o regulácii

Regulácia
Účinky predbežného opatrenia, ktoré bolo vydané v súvislosti s výkonom dohľadu
Citácia
Účinky predbežného opatrenia vydaného na mieste výkonu dohľadu podľa odseku 4 nastávajú jeho oznámením. Ak predbežné opatrenie nebolo vydané na mieste výkonu dohľadu, nastávajú účinky predbežného opatrenia jeho doručením.
Legislatívna lokalizácia Článok I., paragraf 10, odsek 5
Predmet regulácie Predbežné opatrenie (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán dohľadu
Dohliadaná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5d742b7b7d0f345bebe73783